Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Papoea's

Papoea's


Een blog over Papoea's voor het vak aardrijkskunde op school.

Home | My Profile | Archives

Papoea's

Posted at 01:00 on 29/10/2008
De Papoea's zijn de oorspronkelijke bewoners van het eiland Nieuw-Guinea. Nieuw-Guinea is een eiland dat bestaat uit een westelijk Indonesisch deel, en een oostelijk deel gevormd door de constitutionele monarchie Papoea-Nieuw-Guinea.

 

Geschiedenis

Vanuit Europa voeren eeuwen geleden handelsschepen naar Azië op zoek naar specerijen. In 1527 kwam de Portugees Jorge de Meneses aan bij een eiland. Hij gaf het eiland de naam: ‘ilhas dos Papoea’s’, ‘eiland van de kroesharigen’.
In de tweede helft van de zestiende eeuw voer er een Spaans schip langs. De kapitein van het schip vond dat het zoveel op het West-Afrikaanse land Guinee leek, dat hij het eiland Nuova Guinea, ‘Nieuw-Guinea’, noemde.


Tientallen jaren later voer er weer een Europees schip langs, een schip uit Nederland. In 1606 stuurde de V.O.C. het schip de Duyfken met kapitein Willem Janszoon, eropuit om de grenzen van het tot dan toe bekende land te zoeken. Voordat het schip uiteindelijk bij de Australische kust terecht kwam, was het eerst bij de zuidkust van Nieuw Guinea geweest. De Hollanders kwamen in gevecht met de Papoea’s. Negen bemanningsleden van het schip gingen daarbij dood.


Toen de Britten in de negentiende eeuw buitenposten in oost Nieuw-Guinea inrichtten, besloot Nederland in 1829 om west Nieuw-Guinea tot haar bezit te verklaren. Er werd een kaarsrechte streep getrokken als grens, die nu nog steeds bestaat. Nederland veroverde het grootste deel van de eilanden en samen werd dat Nederlands-Indië.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond er een onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië. Uiteindelijk werd de Nederlandse kolonie in 1949  onafhankelijk onder de naam Indonesië, maar Nederland hield wel  Nieuw-Guinea in bezit. De Indonesische regering was daar woedend om. In 1961 stond Nederland het eiland toch af vanwege de druk van Indonesië en de Verenigde Staten. De Papoea’s zelf waren tegen de overname. Als voorwaarde stelde Nederland voor dat de Papoea-bevolking in een volksstemming mocht beslissen over haar eigen toekomst.
De Indonesiërs probeerden de uitslag te beïnvloeden door de Papoea’s te selecteren die de keuze mochten maken. Zij kozen in 1969 voor aansluiting bij Indonesië.
Nieuw-Guinea kreeg de nieuwe naam Irian Jaya: ‘stralend land’.

Er zijn nu zoveel nieuwe bewoners bijgekomen, dat de Papoea’s bang zijn dat ze straks niets meer te vertellen hebben. Ze vinden het niet eerlijk dat de grond die eigenlijk van hen is zomaar wordt weggegeven aan de transmigranten. Een ander probleem dat door de transmigratie wordt veroorzaakt is dat er te weinig ruimte is voor alle migranten. Om ruimte te maken voor de nieuwkomers worden grote delen van het tropisch oerwoud omgehakt.Vanaf het begin van de Indonesische overheersing hebben de Papoea’s gestreden voor meer rechten. Radicale Papoea’s wilden echte onafhankelijkheid. De Indonesische regering is daar steeds hard tegen opgetreden, maar onder de druk is de regering vorig jaar een beetje gezwicht: ze hebben van Papoea een provincie gemaakt met wat meer vrijheid. Ze hebben daarbij de belofte gedaan dat het grootste deel van de opbrengst van de delfstoffen in Papoea zelf zal blijven.

 

Religie

De meerderheid van de Papoea's is christelijk, maar er zijn ook nog mensen die aan de oude en traditionele animistische elementen doen. Het zijn meestal de meer afgelegen volksstammen of volksstammen die nooit of weinig in aanraking zijn geweest met de buitenwereld die nog aan het animisme doen. Animisme is een natuurgodsdienst waarbij geesten belangrijk zijn. Een animist gelooft in het bestaan geesten of zielen die in dingen als bomen, dieren en gebruiksvoorwerpen leven. De geesten moeten goed gestemd worden gehouden door ze offers te brengen, rituelen te houden en rituele dansen te doen.

 

Cultuur

Binnen de Papoea’s is ook nog veel verschil. De regenwouden en bergen in de binnenlanden van Nieuw-Guinea zijn zeker voor de Papoea’s erg ontoegankelijk en veel rivieren zijn onbevaarbaar. Daarnaast komen er aan de kust ook moerasgebieden voor, die ook moeilijk toegankelijk zijn. De meeste volksstammen waren daarom niet bekend toen de Europeanen de kusten van Nieuw-Guinea probeerden te koloniseren. Ook nu nog zijn er stammen waar weinig over bekend is.


Kleding

De traditionele kleding van de Papoea’s is vrij schaars. De mannen dragen niet veel meer dan een peniskoker die soms meer dan een meter lang is, of men is (zoals bij de Asmat) naakt en de vrouwen dragen  rokjes. Deze kledingwijze komt echter alleen nog voor in de binnenlanden. Aan de kust en op de omringende eilanden zijn sinds de komst van de Europeanen en de Indonesiërs deze kledinggewoontes steeds zeldzamer geworden.


Kannibalisme

Onder Papoea-stammen in de binnenlanden van Nieuw-Guinea kwam tot niet zo lang geleden de praktijk van het koppensnellen
Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link